Ładowacze to maszyny i skomplikowane i potrzebne. Są niezwykle przydatnymi narzędziami, tak w gospodarstwie, jak i na różnego rodzaju placach budowy. Rolniczy trud jest o wiele bardziej znośny dzięki zastosowaniu maszyn, które można przetransportować za pomocą najczęściej używanego sprzętu samobieżnego, jakim jest ciągnik rolniczy.

Ładowacze można podzielić na dwie grupy.

Pierwsze to czołowe. Montowane z przodu pojazdu. Do napędu podzespołów hydraulicznych wykorzystują przystawki zamontowane do napęd wywołany praca silnika spalinowego pojazdu. Dają wygodę podczas prac załadowczych wielkogabarytowych np. zwojów słomy, siana lub sianokiszonek. W zależności od przeznaczenia stosuje się je jako chwytakowe lub podbierakowi.

Drugie to typowe ładowacze z chwytakami. Najbardziej rozprzestrzenione są maszyny z chwytakami dwudzielnymi. Czerpak atakuje materiał drobnicowy z góry. I dzięki swej masie zagłębia się w miąższość materiału. Ładowacze chwytakowe mają o wiele większy zasięg ramienia, dlatego są używane również do wykonywania niezbyt głębokich wykopów budowlanych.